Om oss

Ragnvi Hyllstedt Design, drivs till största del av Ragnvi själv. Det tekniska sköts av Johan.

Om Ragnvi Hyllstedt:

Bild på Ragnvi

Ragnvi Hyllstedt Ex. textillärare. Fil. kand. i bland annat konstvetenskap, inriktning på allmogetextilier.
Författare inom pedagogik, psykologi & textilhistoria.

Har bland annat utgivit boken Hängkläden från Blekinge broderade och vävda, LTs förlag 1982

Senast utgivna bok: Hängkläden från Blekinge, nu i ny reviderad utgåva med de senaste 25 årens forskning. Innehåller även en presentation av Karlshamns museums samlingar av hängkläden.
Boken kan beställas här.

Utövar egen design, produktion & konsultverksamhet.

Hon har mottagit Karlskrona kommuns kulturstipendium, 1983.

Har genom åren medverkat vid olika seminarium, bland annat OECD* seminarium i Paris 1985.

Blekinge läns landstings kulturstipendium, 1994.

Omnämnd i reportage i flertal dagstidningar från 1982 och framåt.

Ytterliggare ett reportage finns i BLT, dock krävs plus konto för att kunna läsa det online.

Genomför föreläsningar och workshops.

Utställningar i bland annat Japan, Frankrike, USA samt övriga Skandinavien.
Genom resestipendier utfört forskning i till exempel; Danmark, Schweiz, Italien, Tyskland, Ungern, USA & Kanada.

* OECD/ILE "Femmes / initiatives / lokales / creation d´emplois", Paris 1985-05-30-31.

Fler bilder:

Utställning i StockholmKlassisk R.H. design